Huomio! Muutoksia kaukolan kyläseuran tapahtumiin_